Unleash the Power Within with TAYUMAZ wear.

เสื้อกล้ามผ้าฝ้ายซักแล้ว

เสื้อกล้ามทำจาก ``เส้นด้ายหวี'' ซึ่งเรียกว่าเส้นด้ายคุณภาพสูง ผ้าที่ทำจากเส้นด้ายหวีจะมีขนน้อย มีความมันวาว และมีเนื้อสัมผัสที่เรียบเนียน

อ่านเพิ่มเติม